TRANSMISSION

/Tag:TRANSMISSION

TRANSMISSION, DISTRIBUTION & POWER NETWORKS

สายไฟโรงงาน ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง(MV) และสายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูงตามมาตรฐาน ที่ใช้แรงดันของการส่งหม้อแปลงไฟฟ้​​า 110 kV. รวมถึง สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย(AAC) สายเปลือยอลูมิเนียมผสม (AAAC)

By | September 9th, 2015|Product Reviews|Comments Off on TRANSMISSION, DISTRIBUTION & POWER NETWORKS

RAILWAY AND METRO

รถไฟ และรถไฟฟ้าจัดเป็นการคมนาคมขนส่งสาธารณะหลักๆ ประเภทหนึ่ง ที่ต้องใช้งานในทุกๆ วัน เพื่อรองรับคนที่เดินทางสัญจรในแต่ละวัน ดังนั้นสายไฟเหล่านี้จะต้องมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดี ช่วยให้การดำเนินงานด้านการรถไฟ และรถไฟฟ้าไม่สะดุด

By | September 9th, 2015|Product Reviews|0 Comments

BUILDING & CONSTRUCTION

สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น จะมีการวางระบบไฟในอาคารหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ระบบจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปในอาคาร ระบบไฟสำหรับเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ บันไดเลื่อน และอื่นๆ ซึ่งระบบไฟฟ้าในอาคารนั้น ประสิทธิภาพของระบบและความปลอดภัยต้องมาก่อน

By | September 9th, 2015|Product Reviews|0 Comments

OIL, GAS & PETROCHEMICAL

งานอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี ในด้านงานอุตสาหกรรมเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการแปลงวัตถุดิบ ไปเป็นน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุ หรือแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กว่า 70,000 ชนิด เช่น น้ำยาทำความสะอาดในบ้านเรือนและในอุตสาหกรรม [...]

By | September 9th, 2015|Product Reviews|0 Comments