ARMOURED CABLE

ARMOURED CABLE Armoured Cables สามรถใช้งานได้ง่ายพร้อมกับตัวนำ ทองและ อลูมิเนียม พร้อมกับ  Low Smoke Zero Halogen (LSZH) มีคุณสมบัติควันน้อย ไม่ทำให้เกิดควันสารพิษเมื่อเกิดอัคคีภัย [...]