เชื่อมสายไฟโซล่าเซลล์ ให้ง่าย และได้มาตรฐานด้วย MC4 Connector

การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Solar cell ที่ถูกต้องมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การผลิต