สายไฟโซล่า เลือกอย่างไร? ไม่ให้เสี่ยงไฟไหม้

สิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆในเรื่องการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าคือไฟปลายสายมักตก