SUNCLICK Solar Connector เชื่อมสายไฟโซล่า ให้ง่ายและเร็วขึ้น ด้วยไขควงเพียงอันเดียว

PV module หรือ Solar Photovoltaic Cell หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า Solar cell นั้น มีระบบการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Solar cell ที่ผู้ใช้หรือผู้ติดตั้งจำเป็นต้องพิถีพิถันในการติดตั้งเป็นพิเศษ [...]