SiFZ : Ignition wire 20,000 V

  • Ignition wire, SiFZ, สายไฟจุดระเบิด

SiFZ : Ignition wire 20,000 V

SiFZ – Ignition wire ทนความร้อนได้สูงถึง 180 C ใช้ทำเป็นสายไฟจุดระเบิด รับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 20,000 V แรงดันใช้งาน 1.8/3 kV

โครงสร้างของ Ignition wire

  1. Ignition wire ทองแดงถูกเคลือบด้วยดีบุกเส้นตัวนำเป็นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. Ignition wire ฉนวนภายนอกทำจากซิลิโคน มีสีแดงอมสีน้ำตาล
  3. Ignition wire มีขนาดการผลิต 1 และ 1.5 mm2
  4. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ชั่วคราวเช่นการจุดระเบิดได้ที่ 20,000 V แรงดันต่อเนื่องได้ที่ 1.8/3 kV และอุณหภูมิการใช้งานของสายไฟอยู่ที่ -50oC ถึง 180oC สูงสุดที่ 230oC
  5. Ignition wire ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  6. Ignition wire การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1

โดยสรุป Ignition wire สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC มีขนาดของตัวนำไฟฟ้า 1 และ 1.5 mm2 สามารถใช้ในการจุดระเบิดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้สาย Ignition wire 

 

SKU: SiFZ, Ignition wire Category:

Product Description

SiFZ : Ignition wire ทนความร้อนได้สูงถึง 180 C ใช้ทำเป็นสายไฟจุดระเบิด รับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 20,000 V

Summary
Review Date
Reviewed Item
ส่งของเร็วดีคะ
Author Rating
51star1star1star1star1star

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SiFZ : Ignition wire 20,000 V”

*