รีวิว

/รีวิว

สายไฟโซล่า เลือกอย่างไร? ไม่ให้เสี่ยงไฟไหม้

January 22nd, 2016|

สิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆในเรื่องการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าคือไฟปลายสายมักตก

TRANSMISSION, DISTRIBUTION & POWER NETWORKS

September 9th, 2015|

สายไฟโรงงาน ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง(MV) และสายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูงตามมาตรฐาน ที่ใช้แรงดันของการส่งหม้อแปลงไฟฟ้​​า 110 kV. รวมถึง สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย(AAC) สายเปลือยอลูมิเนียมผสม (AAAC)

RAILWAY AND METRO

September 9th, 2015|

รถไฟ และรถไฟฟ้าจัดเป็นการคมนาคมขนส่งสาธารณะหลักๆ ประเภทหนึ่ง ที่ต้องใช้งานในทุกๆ วัน เพื่อรองรับคนที่เดินทางสัญจรในแต่ละวัน ดังนั้นสายไฟเหล่านี้จะต้องมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดี ช่วยให้การดำเนินงานด้านการรถไฟ และรถไฟฟ้าไม่สะดุด

BUILDING & CONSTRUCTION

September 9th, 2015|

สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น จะมีการวางระบบไฟในอาคารหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ระบบจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปในอาคาร ระบบไฟสำหรับเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ บันไดเลื่อน และอื่นๆ ซึ่งระบบไฟฟ้าในอาคารนั้น ประสิทธิภาพของระบบและความปลอดภัยต้องมาก่อน

OIL, GAS & PETROCHEMICAL

September 9th, 2015|

งานอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี ในด้านงานอุตสาหกรรมเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการแปลงวัตถุดิบ ไปเป็นน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุ หรือแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ [...]

AUTOMATION & PROCESS CONTROL

September 9th, 2015|

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมอัตโนมัติถูกออกแบบมาเพื่อให้การดำเนินงานนั้น ประหยัดแรงงานและวัสดุ เพื่อลดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล พร้อม กับเพิ่มสัดส่วนของคุณภาพ ความถูกต้องและความแม่นยำในการดำเนินงานอุตสาหกรรม แต่ระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินั้น เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมาก และการดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติจำเป็นต้องมีความต่อเนื่อง [...]

WATER TREATMENT

September 9th, 2015|

งานด้านการบำบัดน้ำเสีย ประเภทของสายไฟนั้นมีหลากหลายแบบ ตามแต่คุณสมบัติของฉนวนสายไฟ ซึ่งในเลือกสายไฟเพื่อใช้ในงานแต่ละประเภทนั้น จำเป็นต้องเลือกให้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับงานประเภทนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านการบำบัดน้ำเสีย ทั้งของโรงบำบัดน้ำเสีย ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงงานบำบัดน้ำของอ่างเก็บน้ำ ที่การใช้งานสายไฟจำเป็นต้องลงใต้น้ำ [...]

RENEWABLE ENERGY

September 9th, 2015|

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ข้อกำหนดของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง จะต้องใช้สายไฟจำเพาะที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแต่ละประเภทเท่านั้น ซึ่งสายไฟต้องมีความสามารถทนอุณหภูมิที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสายไฟได้ ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส และต้องป้องกันการกัดกร่อนของสายไฟฟ้าได้ [...]

MINING, DRILLING & TUNNELLING

September 9th, 2015|

สายไฟสำหรับหัวขุดเจาะอุโมงค์ MINING, DRILLING & TUNNELLING : สำหรับงานเหมืองแร่และหัวขุดเจาะอุโมงค์โดยเฉพาะ บริษัทโดยส่วนใหญ่มักนิยมใช้สาย NYY หรือ [...]

COMMUNICATION & TELECOMMUNICATION

September 9th, 2015|

อุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม คุณภาพของสัญญาณ คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม Connect Cable จึงต้องจัดหาสายเคเบิล สายสัญญาณที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพของสายไฟมาเป็นอย่างดีที่สุด และเรายังได้จัดหาสายสัญญาณที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมให้แทบทุกประเภท สายสัญญาณที่เราจัดหามานั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองโปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง RS485, [...]

AIRPORTS

September 9th, 2015|

อุตสาหกรรมการบิน และท่าอากาศยาน ระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยานนั้น มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทั่วโลก ทำให้ระบบไฟฟ้าต้องมีความเสถียรภาพสูง และมีความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานที่ปลอดภัยและเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของการบินพลเรือนและส่วนของการบินทางการทหาร [...]

HIGH TEMPERATURE CABLE

September 9th, 2015|

รู้จักกันในอีกชื่อหนึงว่า High Temp cables ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงได้ถึง 105°C ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล  

TELEPHONE CABLE

September 9th, 2015|

  มีลักษณะเป็น outdoor telephone cables ถูกออกแบบมาเพื่อ ปกป้อง สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะ เช่น แสงแดด [...]

COAXIAL CABLES

September 9th, 2015|

A pair of Co-axial cables   Coaxial cables [...]

FIXED WIRING CABLE

September 9th, 2015|

เหมาะสำหรับใช้งานในลักษณะแบบ Power supply cables for sockets, switches, light fittings ในที่พักอาศัย [...]

Load More Posts