LOCAL DISTRIBUTION CABLE

การกระจายพลังงานไฟฟ้าตามสายเคเบิ้ล มีตัวนำไฟฟ้าหลายประเภท แต่ที่ได้รับความนิยมได้แก่ ทองแดง อลูมิเนียม ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานและได้มาตรฐานสากล โดยการออกแบบสายเคเบิ้ลแต่ละชนิด จะขึ้นอยู่กับลักษณะในการใช้งานเป็นหลัก