สายหัวเทียน, SiFZ, สายไฟจุดระเบิด

สายหัวเทียน, SiFZ, สายไฟจุดระเบิด