สายไฟทนความร้อน, SiF, Silicone Cable

สายไฟทนความร้อน, SiF, Silicone Cable